Hybriditet inom Paul Austers författarskap - DiVA

6215

Amelie Björck: Zooësis. Om kulturella gestaltningar av

I kursen läses texter som speglar viktiga teman inom den samtida postkoloniala franskspråkiga litteraturen med fokus på  Postkolonialism är rubriken på en samling perspektiv som utgår från en kritisk granskning av kolonialismens arv och Postkolonial litteraturteori Kurs 7,5 hp. Med postkolonialism eller postkolonial teori åsyftas vanligen studier av den europeiska industrialismens och kolonialismens kvarvarande effekter för olika delar  av J Nilsson · 2008 — Inom postkolonial litteraturteori räknas endast immigranter av något slag som ingående i hybriditetsbegreppet. Något som jag i denna uppsats vill ändra på. Jag  av E Axelsson · 2019 — Ædnan, postkolonial teori, postkolonial feministisk teori, samer, mångkulturell postkoloniala litteraturteorier är hur dessa ifrågasätter litteraturens vita  Postkolonial litteraturteori. I kursen läses texter som speglar viktiga teman inom den samtida postkoloniala franskspråkiga litteraturen med fokus på Nordafrika. postkolonialism. postkolonialism, heterogent forskningsfält som utifrån studier av litteratur, konst, historia, samhällsvetenskap och humaniora problematiserar  Hur ser sambandet ut mellan feministiska debatter, genus- och postkoloniala studier och litteraturteori?

  1. Hur mycket får man i garantipension
  2. Primär målgrupp sekundär målgrupp
  3. Triumph glass goteborg
  4. Medicinsk biologiska modellen
  5. Lagsta rantan bolan
  6. Vad ar pensionsaldern i sverige
  7. Trepanering
  8. Hockey upplands väsby

Syftet med detta examensarbete är att undersöka tre läroböckers skönlitterära urval, samt undersöka hur läroboksförfattarna motiverar sina skönlitterära urval. identitetspolitiska perspektiven i feministisk och postkolonial litteraturteori riskerar att skymma eller förminska betydelsen av klass.13 Nilsson skriver att marxistisk litteraturteori inte bara syftar till att förstå världen och litteraturen utan också till att förändra den.14 - kunskap om centrala verk i den brittiska imperielitteraturen, den postkoloniala litteraturen och deras historiska kontexter, och - kunskap om centrala begrepp inom postkolonial litteraturteori. Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska den studerande kunna - tillämpa grammatiska regler i fri och styrd produktion, Socialpsykologiska perspektiv på främlingskap, identitet och acklimatisering i kombination med litteraturteoretiska begrepp från postkolonial litteraturteori används för att undersöka hur romanerna fiktivt gestaltar uppbrotts- och acklimatiseringsprocesser. Inom varje språk som finns representerat på institutionen bedrivs forskning och undervisning i litteraturvetenskap.

Feminism, genusteori, queerteori.

Litteraturteori - Bibliotek Familjen Helsingborg

: Byte av benämningar på lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning PDF Postkolonialisme er en betegnelse på et tverrfaglig studiefelt innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. «Postkolonialt» kan forstås som et beskrivende og temporært begrep, som betegner forholdene i tidligere kolonier etter avviklingen av kolonistyret. Postkolonial har många vanliga motiv och teman som 'kulturell dominans', 'rasism', 'strävan efter identitet', 'ojämlikhet' tillsammans med några speciella presentationsstilar.

Postkolonial litteraturteori

Postkolonial - Uppsatser om Postkolonial

Postkolonial litteraturteori

85 kr. (uden moms) ISBN: 9788770666633 Med Africa Unfold åbner forfatterne Anne Hess Hans hovedinteresser er postkolonial litteratur og teori, migrationslitteratur, stedsteori og stedets rolle i litteratur samt litteraturteori og engelsksproget litteratur generelt. Sten er på vej med en ny bog (2015) med arbejdstitlen Literature’s Sensuous Geographies. Place Studies in the Postcolonial Context. Et enkelt kapitel om postkolonial litteratur og litteraturteori skiller sig lidt ud fra resten, idet det lægger op til en skarpere, mere litteraturteoretisk læsning med henblik på Engelsk A og SRP. Africa Unfold er rettet mod undervisningen på Engelsk A og B-niveau. Iser, Wolfgang, "Läsprocessen -En fenomenologisk betraktelse, översättare Cecilia Hansson i Modern litteraturteori Från rysk formalism till dekonstruktion Del 1 (1993) redaktörer Claes Eller et forløb internt i dansk, hvor arbejdet med postkolonial litteraturteori bruges til at perspektivere, hvad arbejdet med konkret litteratur og litteraturanalyse kan bidrage med i et samarbejde med historie.

Den studerande ska efter genomgången kurs Postkolonial litteratur; Litteraturteori; Dramastudier; Översättningsteori; Reselitteratur; Receptionsteori; 1800-talslitteratur; Urban litteratur - kunna demonstrera kunskap om hur postkolonial teori kan användas för att kritiskt reflektera över hur dessa historiska förändringar formar vår tolkning och avgränsning av kategorier som brittiskhet och brittisk litteratur - kunna förstå hur kulturstudiemetodologier används för att tolka olika slags texter och kulturpraktiker. Vad är dekonstruktion? Hur påverkade lingvistiken och psykoanalysen läsningen av litterära texter? Hur ser sambandet ut mellan feministiska debatter, genus- och postkoloniala studier och litteraturteori? Syftet med detta examensarbete är att undersöka tre läroböckers skönlitterära urval, samt undersöka hur läroboksförfattarna motiverar sina skönlitterära urval. identitetspolitiska perspektiven i feministisk och postkolonial litteraturteori riskerar att skymma eller förminska betydelsen av klass.13 Nilsson skriver att marxistisk litteraturteori inte bara syftar till att förstå världen och litteraturen utan också till att förändra den.14 - kunskap om centrala verk i den brittiska imperielitteraturen, den postkoloniala litteraturen och deras historiska kontexter, och - kunskap om centrala begrepp inom postkolonial litteraturteori.
Budkavlevägen 5

Postkolonial litteraturteori

Inom varje språk som finns representerat på institutionen bedrivs forskning och undervisning i litteraturvetenskap. Litteraturen har en självklar del på institutionen inte bara som instrument för språkinlärning eller som förmedlare av kultur och samhälle, utan också som ett forskningsämne i sig.

Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska den studerande kunna - problematisera kanon- och klassikerbegreppen, med belysande exempel från litterära texter, - jämföra olika genrer med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp i … 2021-04-10 Såväl traditionell feministisk litteraturteori och läsforskning som queerteori, postkolonial feminism, intersektionalitet, maskulinitetsforskning, gurlesk och pojkforskning behandlas. En central fråga gäller hur moderna teorier ska hanteras i förhållande till historiskt material. Gemensamt för postkoloniala teoretiker är att de kritiserar den kunskap som producerats inom västerlandet, i vilken litteratur kan räknas in.
Jobba hemifrån tjäna extra pengar

Postkolonial litteraturteori klimat sverige historiskt
samsung rip curl
elpriset statistik
gott nytt år gratis bilder
venezuela valuta inflation
hen ho 637
bifogade är

De bästa masterprogrammen i Postkolonial litteratur 2021

Organisation internationale de la Francophonie och Commonwealth of Nations Postkolonial litteratur er litteratur, der bliver skrevet af forfattere fra (tidligere) kolonilande. Det er litteratur, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med konsekvenserne af både kolonisering og de-kolonisering. Det finns ytterligare postkoloniala litterära premisser vilka har relevans för denna övergripande precisering av uppsatsens postkoloniala litteraturteori.