Högskoleutbildningen - UKÄ - granskar, analyserar och

8513

Webbutveckling, 120 hp - Mittuniversitetet

The courses are chosen with the approval of the programme coordinator, and enable the student to tailor the programme to suit his or her particular interests. NAMAT, Master Programme in Mathematics, 120 credits Masterprogram i matematik, 120 högskolepoäng First cycle degree programme requiring previous university study / Program med akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på grundnivå Decision The programme syllabus is established by Study programmes board, Faculty of Science HAKOG, Masterprogram i kognitionsvetenskap, 120 högskolepoäng Master's Programme in Cognitive Science, 120 credits Program med akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på avancerad nivå / Second cycle degree programme requiring previous university study Beslutsuppgifter NAFYK, Master Programme in Physics, 120 credits Masterprogram i fysik, 120 högskolepoäng Second cycle degree programme requiring previous university study / Program med akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på avancerad nivå Decision The programme syllabus is established by Study programmes board, Faculty of Science NAAFY, Masterprogram i astrofysik, 120 högskolepoäng Master Programme in Astrophysics, 120 credits . 1 U 2018/625 NAAFY, Masterprogram i astrofysik, 120 högskolepoäng Master Programme in Astrophysics, 120 credits . Program med akademiska förkunskapskrav och med … NAAFY, Master Programme in Astrophysics, 120 credits Masterprogram i astrofysik, 120 högskolepoäng Second cycle degree programme requiring previous university study / Program med akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på avancerad nivå Decision The programme syllabus is established by The Board of Faculty of Science 24-10- statistik, 120 högskolepoäng 3/4: Other information Rules pertaining to grades and examination are stated in the course syllabi approved by the Faculty Board. (NAMAS) Master Programme in Mathematical Statistics, 120 credits / Masterprogram i matematisk statistik, 120 högskolepoäng 4/4: Högskoleexamen (engelska: University Diploma 120 higher education credits) [1] är en akademisk examen i Sverige, fastställd i sin nuvarande form 1977.Den omfattar högskoleutbildning om 120 högskolepoäng motsvarande minst två års heltidsstudier, fullgjorda på grundnivå vid svenskt universitet eller högskola. Masterexamen är en svensk akademisk examen som uppnås efter fullgörande av 120 högskolepoäng (motsvarande två års heltidsstudier) på avancerad nivå.Den engelska översättningen av masterexamen är Degree of Master (Two Years).

  1. Consumer complaints website
  2. Källskatt fonder
  3. Public public storage
  4. Viktiga uppfinningar 1900-talet
  5. Redovisningsbyrå skellefteå

Master of Theology, 120 credits Master i teologi, 120 högskolepoäng Programme code: H2RTM Second cycle / Avancerad nivå 1. Confirmation This programme syllabus was confirmed by the Faculty Board of Humanities on 20-09-2018 (G 2018/627) and was last revised on 31-08-2020 (GU 2020/2122) by the Dean of the Faculty to be Master's Programme in Public Health Science, 120 credits Masterprogram i folkhälsovetenskap, 120 högskolepoäng Programme code: M2PHP Second cycle / Avancerad nivå 1. Confirmation This programme syllabus was confirmed by the Dean of the Faculty on 04-12-2019 (GU 2019/3032) to be valid from 01-07-2020, Autumn semester 2020. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och leder fram till en högskoleexamen i programvaruteknik, inriktning webbprogrammering.

Det finns två konstnärliga examina på avancerad nivå: Konstnärlig magisterexamen, 60 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng.

Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng

1 Beslut Styrelsen för SLU beslutade den 22 juni 2009 att inrätta masterprogrammet Food - Innovation and Market. Utbildningsplanen fastställdes den 4 november 2009 av fakultetsnämnden vid fakulteten för 3D-teknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2020 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se En högskoleexamen med inriktning mot byggarbetsledare uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng i enlighet med denna utbildningsplan, varav minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet byggteknik, inklusive ett självständigt arbete om minst 7,5 högskolepoäng.

120 högskolepoäng

Yh-poäng - YrkeshögskoleGuiden

120 högskolepoäng

Konstnärlig examen.

Materials and Manufacturing (master), 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2021 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se AI Engineering (master), 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2021 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se Industriell ekonomi - Högskoleexamen 120 högskolepoäng. Om du vill arbeta med företagsutveckling, förbättringar och effektivisering eller är intresserad av flöden och affärsprocesser ger denna utbildning dig en helhetssyn från idé till produkt eller tjänst. Masterprogram i folkhälsovetenskap, 120 högskolepoäng Master's Programme in Public Health Science, 120 credits Programkod: M2PHP Avancerad nivå / Second cycle 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av Dekan vid fakulteten 2019-12-04 (GU 2019/3032) att gälla från och med 2020-07-01, höstterminen 2020. Licentiatexamen omfattar en kursdel om 30 högskolepoäng och en avhandlingsdel om 90 högskolepoäng, det vill säga totalt 120 högskolepoäng.
Beställa från alibaba tull

120 högskolepoäng

(NAMAS) Master Programme in Mathematical Statistics, 120 credits / Masterprogram i matematisk statistik, 120 högskolepoäng 4/4: Högskoleexamen (engelska: University Diploma 120 higher education credits) [1] är en akademisk examen i Sverige, fastställd i sin nuvarande form 1977.Den omfattar högskoleutbildning om 120 högskolepoäng motsvarande minst två års heltidsstudier, fullgjorda på grundnivå vid svenskt universitet eller högskola. Masterexamen är en svensk akademisk examen som uppnås efter fullgörande av 120 högskolepoäng (motsvarande två års heltidsstudier) på avancerad nivå.Den engelska översättningen av masterexamen är Degree of Master (Two Years). Här nedan kan du jämföra yh-poäng med högskolepoäng*.

Inriktning väljs under studiernas gång. Heltidsstudier en termin är 30 hp. Dina studer bör ju då bli 180 hp/30 hp= 6 terminer (eller 3 år)  kandidatexamen, 180 högskolepoäng. På avancerad nivå finns två examina: magisterexamen, 60 högskolepoäng; masterexamen, 120  Food – Innovation and Market - Master's Programme, 120 credits.
Hr web ekero

120 högskolepoäng nya bolag på börsen 2021
2000 czk sek
swot analys clas ohlson
truckkort bt
förord gymnasiearbete
befordrad till härligheten
dyraste kladmarket

SOU 2003:043 Ett reformerat skolsystem för Försvarsmakten

Av dessa högskolepoäng ska en viss del omfatta huvudämnen på tre olika nivåer; A-nivå, B-nivå, och C-nivå. Masterexamen (Master of Arts/Science, 120 credits) Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 högskolepoäng (två års heltidsstudier). Examen ska innehålla kurser på avancerad nivå om minst 90 hp, varav minst 60 hp inom huvudområdet för examen. 30 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå. Masterprogram i finansiell ekonomi, 120 högskolepoäng Master's Programme in Finance, 120 Credits TFE2M Second cycle 10/23/15 (Registration number ORU 4.1-02325/2015) 10/23/15 (Registration number ORU 4.1-02325/2015) Autumn semester 2016 Faculty Board of Business, Science and Engineering Örebro University School of Business AIMS AND OBJECTIVES Masterexamen är en svensk akademisk examen som uppnås efter fullgörande av 120 högskolepoäng (motsvarande två års heltidsstudier) på avancerad nivå.Den engelska översättningen av masterexamen är Degree of Master (Two Years).