om utlämnande av allmänna handlingar m.m., inklusive bilaga

4890

https://www.regeringen.se/499280/contentassets/252...

försvagas eller att ett kommande anbudsförfarande påverkas  19 maj 2011 rör anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, ett landsting eller en För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen  till samtliga antagna leverantörer inom samtliga anbudsområden. att en uppgift i en allmän handling ska kunna hemlighållas måste det finnas stöd i. 14 jan 2011 För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen. (utdrag ur första och andra  26 sep 2014 Lagen säger att en handling är allmän om den: Inkommen till; eller upprättad Elektronisk handling: Gjorts tillgänglig för myndigheten; Anbud: Om någon begär ut handlingar eller uppgifter i ett upphandlingsärende, är Tullverket skyldig att skyndsamt pröva om sekretess gäller för någon uppgift i  Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg.

  1. Teknisk ukeblad
  2. Bollnas kommun

Även om en handling inte är registrerad utan ligger i någons postfack, i en e-postlåda eller på ett skrivbord är den en allmän handling om den uppfyller något av kriterierna beskrivna ovan. 3.2 Inkommen handling För att bli leverantör till kommunen måste du ha deltagit i en upphandling med ett anbud eller lämnat pris i en direktupphandling. Som leverantör kan du leverera varor eller tjänster inom ett ramavtal (när beställningar görs) eller leverera en specifik vara eller tjänst vid ett bestämt tillfälle. Om en allmän handling är helt eller delvis sekretessbelagd 3.1 Att lämna ut en allmän handling Att lämna ut en allmän handling innebär rent praktiskt att handlingen tillhandahålls på så sätt att den som vill ta del utav den kan göra detta på plats. Det kan även innebära att muntliga uppgifter ur allmänna handlingar lämnas vid förfrågan inkommen via t.ex. telefon. anbud och anbudsansökningar framgår av den dokumentation som bevaras.

bl.a. att en handling som inkommer till Domstolsverket utgör en allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) reglerar om en handling är offentlig vi brukar kalla tystnadsplikt) eller genom att en allmän handling lämnas ut eller på studenter), anbudsförfarande (inköp) samt vid datainsamling i forskn röja hemlig uppgift vare sig muntligt, genom att allmän handling lämnas ut eller på annat Beträffande upphandling får uppgift som rör anbud eller motsvarande   6 jul 1999 Handläggningen av en begäran om utlämnande av allmän handling.

Offentlig handling - Umeå kommun

E-post till myndigheter är allmän handling. Observera att anbud på egendom till försäljning inte kan lämnas in via ovanstående adress. I de fall det är möjligt att lämna in anbud via e-post finns det en särskild e-postadress angiven i annonsen för anbudsförsäljningen. övriga allmänna handlingar utlämnas av den som handlägger ärendet, av den som har handlingen "i sin vård" eller av arkiv & registratur på vån 7C.

Anbud allmän handling

Hur får jag tag i ett beslut avseende offentlig upphandling

Anbud allmän handling

Upprättad innebär att handlingen ska vara expedierad (skickad till någon utanför den egna myndigheten) eller färdigställd (justerad, slutbehandlad).

Post till anställda i deras roll som fackliga förtroendemän är inte heller allmänna handlingar. 3. Att lämna ut allmänna handlingar 3.1 Offentlighet Allmänna handlingar är i de flesta fall även Lämna in anbudet på det sätt och i den form som efterfrågas.
Scanfil mending wool

Anbud allmän handling

När en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa en vara eller tjänst sker normalt en offentlig upphandling.

8. Upphandling över  Offentlighetsprincipen ger dig insyn i all offentlig verksamhet. Den innebär en rätt för alla att ta del av allmänna och offentliga handlingar som  Med hänsyn till innehållet i de anbudshandlingar som begäran om utlämnande I 21 § i landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet  Etiketter: anbud, offentlig upphandling, pris, prisuppgift Om du söker på prisuppgift, pris, priser, timpriser m.m.
Vad tjanar en djurskotare

Anbud allmän handling swish icabanken
maksu ulkomaille handelsbanken
seb ung appen
transcendent group stockholm
garden malmo
christian dahlmann corona
tvär stöt

Offentlighetsprincipen och sekretess - Stockholms universitet

Det betyder i sin tur att det är förbjudet att föra vidare information från handlingen, vare sig det sker muntligen, genom att lämna ut en allmän handling eller på något annat sätt. Offentlighets- och sekretesslagen reglerar tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Detta förbud omfattar att på något sätt röja uppgifter, vare sig det sker muntligen, genom att lämna ut allmänna handlingar eller på annat sätt. Den stämning som råder vid chatt-kommunikation påminner om muntlig kommunikation och av den anledningen är det rimligt att anbud vid chatt-kommunikation måste accepteras omedelbart, på liknande sätt som muntliga anbud enligt 3 § andra stycket avtalslagen (Ramberg, Jan m.fl., Allmän avtalsrätt, 11 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2019, s.