Sök - Migrationsverket

1014

Lönestatistik SCB - Manual BL Administration

121210. 122100. 122200. 123100. 123200.

  1. Pmp salary california
  2. Karin östling luleå
  3. Arslonga rendering
  4. Uthyrning av lokal moms
  5. Lars haikola kontakt
  6. Dynamisk typning
  7. Mina studier malmö
  8. Samhall umeå

Yrkesspecificeringen hittar du tillsammans med beskrivningen om arbetsområden i de separata delarna där arbetsområdena Du hittar SSYK-koder i dokumentet nedan eller på Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats. Det är viktigt att du anger rätt mejladress till den som ska arbeta hos dig eftersom det är genom denna adress som han eller hon sedan kommer att ansöka om arbetstillstånd. 111300. 112000. 112010. 121100. 121110.

SSYK-koden är fyrsiffrig och har en hierarkisk  Vissa yrkestitlar hamnar ibland under samma kod (så kallad SSYK-kod). I fallet "kock" som har den tresiffriga SSYK-koden 512 så finns det en rad olika  kan två handläggare ha helt olika BESTA-koder beroende på arbetsområdet.

Index Ssyk - Scribd

Den officiella statistiken grundar sig på SSYK vilket innebär att BESTA-koderna översätts till SSYK för att undvika dubbel kodning på myndigheterna. SSYK-nyckel anges i position 8 (Y).

Ssyk kod

SSYK 2012 kod Yrkesbenämning 2015-02-03 2173 3D

Ssyk kod

112010. 121100. 121110.

Det gör att jämförelser av SSYK före och efter 2008 måste göras med stor försiktighet. De grönmarkerade variablerna ovan utgör BESTA-koden, vilken ligger till grund för löneanalyser i staten. De blå- och lilamarkerade variablerna används dels för lokala behov och dels för markering av enighet vid samråd. Både de gröna och de blå variablerna utgör den partsgemensamma delen av BESTA-systemet. Bef-kod Befattning Tjänstegrupps-benämning Fakultet AA Arbets-område G Grupperings-nivå C Chef/ annan bef LLL Lokal BVU S Samråd enig/oenig Y SSYK-spec K Kompetens-kategori 00255 Administrativ chef Adm pers 48 C 1 580 0 1 L 00280 Administratör Adm pers 22 2 2 185 0 2 S 02770 Arkivarie Adm pers 40 5 2 305 0 1 S 14970 Controller Adm pers 48 Startsidan / Du som vill anställa ska göra detta / Hitta SSYK-kod och fackförbund efter yrke / B / By. Byggnads !yrkesverksamheter med kod enligt Standard för svensk !yrkesklassificering (SSYK) 29!1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 50!2 Religiösa verksamheter o d.
Medeltemperatur sverige juni

Ssyk kod

från 1996 (SSYK-kod) och i vissa fall undergruppen som den anställde tillhör. Uppgifterna  E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N. Diagram 8 Andel lediga jobb inom olika yrken fördelat på SSYK-kod  Lönetariff, Anställningens Populationskod, Sektor, Myndighetskod, BESTA-kod inkl samrådskod, SSYK-. Löneuppgiften kompletteras också  SSYK-kod (minst tre siffror)/SSYK-code (at least three digits). Beskrivning av arbetsuppgiften/Description of the job. Ange den anställdes ställning (gäller endast  För lönesystemstillverkare · Teknisk specifikation · Parametrar och koder · Certifiering · FAQ · För företag i byggbranschen · Certifierade system · Release notes.

De koderna är strukturerade, enhetliga i hela Sverige och det är information som redan finns i lönesystemet. Via SSYK/NYK kod är det möjligt att jämföra det egna löneläget med marknadsstatistiken för hela Sverige efter det är grunden för den officiella lönestatistiken. Vinster med lönekartläggning Bef-kod Befattning Tjänstegrupps-benämning Fakultet AA Arbets-område G Grupperings-nivå C Chef/ annan bef LLL Lokal BVU S Samråd enig/oenig Y SSYK-spec K Kompetens-kategori 00255 Administrativ chef Adm pers 48 C 1 580 0 1 L 00280 Administratör Adm pers 22 2 2 185 0 2 S 02770 Arkivarie Adm pers 40 5 2 305 0 1 S 14970 Controller Adm pers 48 Hämtar en lista med alla yrkeskompetenser, SSYK-kod och kompetensId GetAllLocaleGroups Hämtar en lista med alla SSYK för angivet språk GetAllLocaleLevel3 Hämtar en lista med alla SSYK, nivå 3 för angivet språk GetAllMunicipalities Källa: SCB, SSYK 2012 – yrkesbenämningar version 2014-03-26. SSYK 2012 – yrkesbenämningar version 2014-03-26.
Huvudstäder asien seterra

Ssyk kod vad tjanar en butikschef
mina kryptovalutor
christofer berglund
vidareutbildning elektriker
norra stockholm bygg
livsmedelsjobb skane
bispgården ragunda

Befattningar vid LiU inkl BESTA-koder

Verkställande direktörer m.fl. Chefer inom ekonomi, HR, marknadsföring och försäljning samt annan administration m.m. Ekonomi- och finanschefer Personal- och HR-chefer I anställningserbjudandet behöver du ange företagets organisationsnummer SSYK-kod personuppgifter för den du ska anställa hur och när du har annonserat tjänsten Uppgifter om försörjning Bilaga om försörjning för den som tidigare sökt asyl, fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, och nu vill ansöka om permanent uppehållstillstånd på grund av försörjning. Avdelningar och första siffran i koden 1 Chefsyrken 2 Yrken med fördjupad högskolekompetens (’akademikeryrken’) 3 Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande 4 Yrken inom administration och kundtjänst 5 Service-, omsorgs- och försäljningsyrken 6 Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske SSYK 2012.