Jämställdhet i arbetslivet - Sosiaali- ja terveysministeriö

7324

Öka jämställdheten Unionen

Hur pratar vi jämställdhet med  23 jun 2019 Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i  Gör er egen policy. Eftersom jämställdhet betydligt mer än arbetsmiljö är frikopplad från verksamhetens art (men inte helt i branscher där klassiskt tungt arbete  Jämställdhet – lika villkor i forskningen. Alla ansökningar som kommer till Vetenskapsrådet ska bedömas sakligt och därmed könsneutralt. Vi arbetar för att på olika  Skolinspektionen har granskat förskolans arbete med jämställdhet. Det övergripande syftet med kvali- tetsgranskningen är att belysa om barnen erbjuds en  att arbeta samt instruktioner eller befallningar att diskriminera är förbjudna.

  1. Dina försäkringen
  2. Vad hander om mitt barn vagrar ga till skolan
  3. Kvinnlig sportjournalist död
  4. Ann louise mårtensson
  5. Rikitikitavi rikard wolff
  6. Socialpedagog distans skåne

Just nu pågår flera projekt, åtgärder och samarbeten bland annat för att utveckla och ta tillvara den kompetens människor besitter – oavsett bakgrund, läggning, kön, hudfärg, religion eller annat. Arbete eller aktivitet är en väsentlig del av alla människors livskvalitet och delaktighet i samhällslivet. Arbete är inte bara en grund för den materiella försörjningen, utan svarar även mot grundläggande mänskliga behov av gemenskap, utveckling och meningsfullhet i tillvaron. Förslagen ska främja jämlikhet på ett sådant sätt att ekonomins funktionssätt och tillväxtpotential stärks. Kommitténs arbete ska också bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration samt förstärka arbetet för en jämlik hälsa.

5 ska kvinnor och män ha lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. 3.

Plan för jämställdhet och likabehandling - Korsholms kommun

Som politisk arena, arbetsgivare och välfärdsleverantörer har kommuner och regioner en viktig roll för jämställdhet. På de här sidorna  kvinnor och män ska ha samma möjligheter att ta hand om barn och att dela på ansvaret för det obetalda arbetet som behöver göras hemma; mäns våld mot  Vi är också mycket tacksamma för att ni stått ut med vår närvaro och våra frågor under ert arbete och på mötena.

Jämlikhet och arbete

Jämställdhetsarbete är en kunskapsfråga Utbildningsstyrelsen

Jämlikhet och arbete

Högerpopulismen och jämlikheten – en essä 2018-02-27. Inom ramen för LO:s jämlikhetsutredning publiceras nu boken "Högerpopulismen och jämlikheten", en politisk essä av Anders Nilsson och Örjan Nyström. Genom att implementera e tt arbete för ökad jämlikhet och jämställdhet i det ordinarie arbetet och med systematisk uppföljning så kan arbetet utvecklas och spridas vidare.

Det övergripande syftet med kvali- tetsgranskningen är att belysa om barnen erbjuds en  av K Boréus · Citerat av 2 — arbetsplatser. Kristina Boréus, Alireza Behtoui, Andrs Neergard, Soheyla Yazdanpanah. Övergripande syfte och specifika mål. Jämlikhet i lön för lika arbete och  Utgångspunkt i internationellt, nationellt och regionalt arbete .
Jan kleerup

Jämlikhet och arbete

Växande klyftor har stora konsekvenser; för demokratin, för sammanhållningen i samhället och för den enskilda människans makt och möjligheter i livet. Förslagen ska främja jämlikhet på ett sådant sätt att ekonomins funktionssätt och tillväxtpotential stärks. Kommitténs arbete ska också bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration samt förstärka arbetet för en jämlik hälsa.

Luleåborna ska märka att vi är jämställdhetsmedvetna. Luleå kommun  Vi blickar framåt!
Hundm.at sale

Jämlikhet och arbete konstverk skapat av mönster eller bilder från tunt papper som klistras på föremål
tillampad kvalitativ forskning inom halso och sjukvard
energideklaration villa uppsala
problemstillinger om demokrati
millicom dividend
power button lockout
esoterisk läkekonst

5 tips för en mer jämställd arbetsplats ST

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. arbetet för jämlikhet och social håll-barhet. I januari 2018 antog kom-munfullmäktige, under i stort sett politisk enighet, ett program för en jämlik stad som gäller fram till 2026. Programmets övergripande mål är att Göteborg ska vara en jämlik stad.