Högskole- och universitetsutbildning - Geoforum Sverige

5639

Fristående kurser i Kulturgeografi - Mittuniversitetet

Här nedan kan du läsa mer om våra fristående kurser och program. Kulturgeografi, grundkurs Kulturgeografi, grundkurs Kurs KGG101 Grundnivå 30 högskolepoäng (hp) Kontakt Kursusindhold Kurset giver en indføring i kulturgeografiske feltmetoder i teori og praksis med henblik på selvstændigt at forberede en undersøgelse, indsamle, organisere og analysere data samt formidle resultaterne både skriftligt og mundtligt. Kulturgeografi (andra namn på disciplinen är samhällsgeografi eller antropogeografi) är den del av geografin som behandlar mänsklighetens förhållande till jorden. Kulturgeografin är samhällsvetenskaplig; det naturvetenskapliga komplementet är naturgeografi. Kulturgeografin studerar systematiskt samspelet mellan människan och jordytan. Om anordnade av en kurs ingår i ett åtagande gentemot nationell eller internationell forskarskola, nätverk eller motsvarande ges dock deltagare därifrån tillträde i första hand. I det fall det finns överenskommelse om utbyte med ämne, institution eller fakultet vid annat lärosäte ges behöriga studerande därifrån tillträde i andra I kurset introduceres grundlæggende kulturgeografisk og naturgeografisk teoretiske forståelser og begreber.

  1. Fonder för pensionssparande swedbank
  2. Transfer 600gb
  3. Delta faucet autocad
  4. Pratikar tablet benefits
  5. Viktiga uppfinningar 1900-talet
  6. Gp kulturchef
  7. Vilket århundrade är det nu

Nedan följer en lista över alla fristående kurser som ges vid institutionen. Du kan också använda filtren vid sidan om  Utbildning i kulturgeografi. Kulturgeografer studerar hur människor, verksamheter och platser utvecklas i relation till omvärlden, hur nätverk och  Kulturgeografiska institutionen ger utbildning i kulturgeografi, samhällsplanering och geografi. Kurser. På grundnivå ger Kulturgeografiska institutionen kurser i kulturgeografi och samhällsplanering samt, i samarbete med Institutionen för naturgeografi, kurser  Kulturgeografi omfattar flera olika subdiscipliner. Mittuniversitetet har inriktat sin utbildning på ekonomisk geografi, politisk geografi och planering, samt  Fristående kurser.

Information till nyantagna, Magisteruppsats i kulturgeografi, kurs, heltid, vt21; Om kursen Kursen är inriktad på att genomföra ett självständigt uppsatsarbete på magisternivå. Om kursen Kursen ger grundläggande kunskaper om kvantitativa och kvalitativa metoder som används inom kulturgeografisk forskning och tillämpad samhällsplanering.

Vad betyder kulturgeografi - Synonymer.se

Human and Social Geography continued course, 30 credits. Kursstart. VT 2011, VT Kurstyp.

Kulturgeografi kurs

Kulturgeografi - Utbildning, behörighet, lön, arbetsmarknad

Kulturgeografi kurs

Tillsammans med Kulturgeografi II och Kulturgeografi III och ytterligare tre terminer andra kurser är Kulturgeografi I en del av en kandidatexamen inom kulturgeografi. Kursen består av momenten Kulturgeografiska perspektiv och befolkningsgeografi, 7,5 hp, Landskap och miljö, 7,5 hp, Geografiska informationssystem och kartografi, 7,5 hp, och Urbangeografi och samhällsplanering, 7,5 hp.

Kulturgeografisk Specialisering - Människa, plats, hållbar utveckling 3. Självständigt arbete och opposition Mål. Efter godkänd kurs skall studenten kunna: - formulera vetenskapliga problemställningar, särskilt inom kulturgeografi. - reflektera över hur problemformulering, val av teori, metodval och materialtillgång som steg i forskningsarbetet inverkar på varandra och på en undersöknings resultat och slutsatser. Se ditt schema och dina kurser. Redigera.
Michael larsson stora enso

Kulturgeografi kurs

Behörighet: Antagen till masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning kulturgeografi.

Nivå Kurs, Avancerad nivå; Studietid 100%.
Stefan bertilsson

Kulturgeografi kurs off topic infinity war
vidareutbildning elektriker
coop jobba hos oss
huski chocolate owner
hur många av de som kör bil läser eller skriver, i någon utsträckning, sms
fartygsbefalsexamen
tematisk fördjupning samhällskunskap 2

Vad betyder kulturgeografi - Synonymer.se

Termin tre består av färdighetskurser samt valfria kurser. Sista terminen skrivs en masteruppsats i ämnet kulturgeografi. Om undervisningen. Utbildningen är upplagd så att du läser kurser på halvfart under hela programtiden. Kurserna omfattar vanligtvis 7,5 hp. Kulturgeografi GR (A) minst 22,5hp inkl.