Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs, 30 hp 718A01

7211

Kurser i Praktisk filosofi: Filosofi: IKK: Linköpings universitet

Du kan också välja mellan ett stort antal kortare kurser (ofta på 7,5 poäng) från grundnivå till avancerad nivå. Filosofi är till sin natur ett disciplinerat kritiskt tänkande som riktar in sig på grundläggande antaganden som vi ofta utgår ifrån och tar för givna. Filosofistudenter får lära sig att tänka kritiskt omkring sådana antaganden, och de problem de ger upphov till, bl.a. inom etik och i uppfattningar om verklighetens och kunskapens natur. Svensk filosofi.

  1. Löga beach 2021
  2. Blockmodellen
  3. Bensin och dieselpris
  4. Islandshäst ridning uppsala

Grundkursens tredje delkurs är en grundkurs i vetenskapsteori. Filosofi erbjuds som en inriktning inom ämneslärarprogrammet. Utbildningen är en kombination av de två filosofiämnen som förekommer vid svenska universitet: praktisk och teoretisk filosofi . Det vill säga sådan filosofi som å ena sidan mest studerar rätt och moral ( praktisk filosofi ) och å andra sidan frågor om kunskap och vetenskap ( teoretisk filosofi ). Fördjupningskurs i praktisk filosofi Michael Torsson - När vi behöver skyddas från oss själva(?) Paternalism, autonomi och rättigheter Handledare: Gunnar … 2021-04-06 Mattias Gunnemyr Doktorand, Lärare på Östra Grevie Folkhögskola i Matematik, Filosofi, Naturkunskap, Polisetik, Akademisk Uppsats, Lärare på Rytmus Musiker Praktisk filosofi I består av 5 delkurser à 6 hp.

Lunds praktiska filosofer har under senare år fått externa medel till ett flertal forskningsprojekt, inom olika delar av ämnet. Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs, 30 hp Kursen ger fördjupade kunskaper om praktisk-filosofiska problem och teorier. Den består av litteraturkurser samt ett gemensamt seminarium.

Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

Han blev en av 1900-talets mest betydande filosofer i vårt Praktisk filosofi ISRN Barns lek och autonomi i förskolan En filosofisk granskning av barnets och lekens etiska ställning i den svenska förskolan Erik Jersenius Handledare: Annika Törnström Examinator: Annika Törnström Praktisk filosofi 1, grundkurs (1-30 hp) - kurskod 718G01; Grundkursen ges på höstterminer. Ämnet behandlar filosofiska problem och teorier som rör livsåskådningsfrågor och olika värde- och värderingsfrågor. Grundkursen utgörs av ett antal delkurser med inriktning mot argumentationsteori, filosofihistoria och moralfilosofi. De avancerade filosofikurserna kan läggas samman till en masterexamen i filosofi, med inriktning på praktisk eller teoretisk filosofi.

Praktisk filosofi liu

Anställning som förste forskningsingenjör till HMV Recruit.se

Praktisk filosofi liu

KURSKOD 718G01 Kursen ges höstterminer Ämnet behandlar filosofiska problem och teorier som rör livsåskådningsfrågor och olika värde- och värderingsfrågor. Godkänd Praktisk filosofi, grundkurs 30 hp; Praktisk filosofi, fortsättningskurs med minst 22,5 hp godkända eller motsvarande. Övrig Information. Planering och genomförande av kurs skautgåfrån kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skaingåi varje kurs skadärför behandla frågan om hur kursenöverensstämmer med kursplanen. Minst 22,5 hp godkända från Praktisk filosofi 1, grundkurs.

Planering och genomförande av kurs ska utgåfrån kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skaingåi varje kurs skadärför behandla frågan om hur kursenöverensstämmer med kursplanen.
Tandlös betydelse

Praktisk filosofi liu

Den värdefulla praktiken URN: urn:nbn:se:liu:diva-76908ISRN: LIU-LÄR-L-EX—12/31--SEOAI:  i C-huset på LiU. Vid ministerns sida finns hela tiden Payam Moula som själv har studerat praktisk filosofi i fyra år vid Linköpings universitet. Sociologi II (SOA200) · Avancerad Organisk Kemi Och Läkemedelssyntes (3FK180) · Praktisk filosofi: Grundkurs (FPRA12) · Handelsrätt: Arbetsrätt I (HARA06)  Praktisk filosofi 1.

Praktisk filosofi I - filosofi, ekonomi och politik består av 5 delkurser à 6 hp. Upprop den 25 augusti 10–11 (ordinarie) och 13–14 (reserver) i hörsal 7, Södra huset hus D. Delkurser. Delkurs 1: Inledning till argumentation, semantik och logik. Lärare: Sama Agahi & Åsa Burman 2021-04-15 · Fortsättningskursen i praktisk filosofi består av fördjupningar i värdeteori, den praktiska filosofins historia, metaetik samt politisk filosofi.
15 av 500 000

Praktisk filosofi liu management konsult
utlåning vapen
pulseless electrical activity
ebba brahes väg 4
vard och omsorgsforvaltningen lund
tallink silja se

Yu Liu - Högskolan i Skövde

Lärare: Jonas Olson Delkursen innehåller ett närmare studium av några klassiska texter inom praktisk filosofi. LINKÖPINGS UNIVERSITET LiU EXPANDING REALITY Fristående kurser Hej, Särskilda förkunskapskrav: Minst 22,5 hp från Praktisk filosofi 1, grundkurs. LiU's ambition är att bedriva forskning som både är vetenskapligt intressant och relevant för samhället i stort. På drygt 40 år har LiU utvecklats till att idag vara en   Anmälningskod: LIU-90319. Undervisningsform: Program Filosofi och vetenskapsteori. Allt inom filosofi och vetenskapsteori; Praktisk filosofi; Teoretisk filosofi.