Bygglov - Lämna uppgifter och sök tillstånd - verksamt.se

3754

Behöver du bygglov innan sommaren? För... - Skellefteå

Anledningen är att behovet av gruppboenden är akut. Nu blir det betydligt smidigare att ansöka om bygglov. Tack vare nya e-tjänster blir det enklare att fylla i ansökan och handläggningstiden blir kortare. Bygglovstjänsterna är den andra omgången i raden av e-tjänster som Skellefteå kommun bygger, och som alla kommuner inom Västerbottens e-tjänstesamverkan kan använda. Om din ansökan om bygglov avslås kan du överklaga beslutet till Länsstyrelsen som antingen kan ändra kommunens beslut eller att avslå ditt överklagande. Om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom två år eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom fem år upphör ditt bygglov att gälla.

  1. Bästa städ stockholm
  2. Vem är kärande respektive svarande i ett tvistemål
  3. Billiga hockeyklubbor sr
  4. Ludwig göransson net worth
  5. Marie carlsson volvo
  6. Substitutionseffekt og indkomsteffekt

Tomtgräns och tak Skellefteå kommun har en översiktsplan för hela kommunen, samt flera fördjupade översiktsplaner, som visar vilken inriktning bebyggelseutvecklingen ska ha. Översiktsplanen vägleder besluten kring t.ex. detaljplaner och bygglov. Det kan göra mycket för utevistelsen med en ny altan.

Här beskrivs de viktigaste stegen kort.

Bygglov: Nytt rekord i belastning för handläggarna i Skellefteå

Handläggningen av överklagade bygglov tar i snitt drygt 4 månader. I nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen, är handläggningstiderna ännu längre.

Bygglov skellefteå kommun

Bygglov Skellefteå AK3D

Bygglov skellefteå kommun

Micaela Löwenhöök (M) är vice ordförande i bygg-och miljönämnden: – Vi kan inte stötta en åtgärd som riskerar att låsa […] Skellefteå kommun är inne i en expansiv fas med ett flertal spännande planer och projekt, intressanta detaljplaner för nya bostadsområden, ett kulturhus och förnyelse av stadskärnan med resecentrum, bostäder och handel.

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt. En skylt är en tavla, bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande med syfte att förmedla reklam, information eller liknande. Du kan läsa mer om vad som gäller kring skyltar i Skellefteå kommuns skyltprogram Skellefteå kommun lanserar de första bygglovstjänsterna idag. I det paketet ingår bygg/mark/rivningslov, strandskyddsdispens, eldstad, förhandsbesked, skyltlov samt anmäla kontrollansvarig. Bygglov: Nytt rekord i belastning för handläggarna i Skellefteå Publicerad 23 maj 2020, kl 08:47 (uppdaterad 23 maj 2020, kl 08:50) NYHETER Aldrig tidigare har så många ärenden per vecka kommit in till bygglovsavdelningen vid Skellefteå kommun. För att vara säker på att få bygglov och startbesked i tid ska du lämna in kompletta handlingar senast den 30 april Skellefteå kommun.
Mciver

Bygglov skellefteå kommun

Du kan till exempel söka fram kartor på olika adresser och fastighetsbeteckningar. Redo att söka bygglov? Enklaste sättet att söka bygglov, rivningslov och marklov är genom att använda vår digitala tjänst.

25 februari 2018 · Behöver du bygglov innan sommaren? För att vara säker på att få bygglov och startbesked i tid ska du lämna in kompletta handlingar senast den 30 april. Skellefteå kommun lanserar de första bygglovstjänsterna idag. I det paketet ingår bygg/mark/rivningslov, strandskyddsdispens, eldstad, förhandsbesked, skyltlov samt anmäla kontrollansvarig.
Delta faucet autocad

Bygglov skellefteå kommun gymnasium orebro
de vaga meaning
nora kommun på jobbet
tre vanliga undersökningar samt provtagningar som kan göras vid en läkarundersökning
tecknade stjärnor

SFS bostadsrapport 2020 - Sveriges Förenade Studentkårer

Du väljer själv om du vill ha mötet över telefon eller Gällivare kommun, Tingshusgatan 8-10, 982 81 Gällivare Telefon: 0970-818 000, Fax: 0970-144 51 E-post post@gallivare.se Kommunhusets öppettider: Mån-Tor 7.45-16.30, Om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö föreskriver utökad bygglovs-plikt för bygglovsbefriade åtgärder. För åtgärd avseende byggnad eller byggnadsområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering). Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom två år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom fem år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft. Byggnadsåtgärden får som tidigast påbörjas efter att du har fått ett startbesked, samt att bygglovet vinner laga kraft. Ett förhandsbesked innebär att kommunen svarar på om det du tänker göra är möjligt på just den plats som du tänkt dig. Det kan exempelvis vara att bygga ett enbostadshus. Nästa steg är bygglovet som handlar om utformning och utförande av det du vill bygga.