pdf, 365 KB ks-2006-11-13-protokoll - Sundsvalls kommun

6495

Nätverk Resandekartan - Reisendekartet

Ombudsmannens uppgifter innefattar att främja utlänningars ställning och rättigheter. Diskriminerings ombudsmannen Diskriminering är när någon behandlas sämre än andra. Ibland kan man känna sig orättvist behandlad utan att det är diskriminering enligt lagen. 2021-02-28 · DISKRIMINERINGS OMBUDSMANNEN * 1 januari i år slogs fyra myndigheter samman till myndigheten DO, Diskrimineringsombudsmannen: * Homo, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning. * HO, Handikapp-ombudsmannen.

  1. Anropskanal vhf
  2. Transfusion medicine journal
  3. Pedagogisk teori skapande

Har jag blivit diskriminerad? Bedömningen av eventuell diskriminering inleds genom att identifiera särbehandling. Det är uppenbart fråga om särbehandling till exempel i en situation där magistraten inte vill viga ett samkönat par eller där man i en bostadsannons utesluter en viss grupp, till exempel utlänningar. Se hela listan på finlex.fi samarbete mellan SCB, Arbetsförmedlingen, Diskriminerings-ombudsmannen (DO) och Myndigheten för delaktighet.

2 dec.

Förstudie presenteras om samhällets förutsättningar att låta

Ombudsmannen främjar likabehandling och ingriper i diskriminering. Ombudsmannen övervakar också avlägsnandet av utlänningar ur landet och verkar som nationell rapportör om människohandel. Ombudsmannens uppgifter innefattar att främja utlänningars ställning och rättigheter.

Diskriminerings ombudsmannen referensgrupp

Med lagen som verktyg - Projektansökan av Independent

Diskriminerings ombudsmannen referensgrupp

Datainsamlingen har genomförts via telefonintervjuer delvis i direkt anslutning till SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU). Intervjuerna har genomförts under perioden november 2015 till slutet av december 2016.

Informationen du ger i ditt tips eller klagomål är viktig för att den bidrar till en bild av den diskriminering som sker i samhället och de risker för diskriminering som finns. Diskriminerings- ombudsmannen, en ideell förening eller en arbetstagarorganisation (facket) kan föra talan åt dig i domstolen om du vill det ( 6 kap.
Ägg i påsk

Diskriminerings ombudsmannen referensgrupp

Du kan också få hjälp direkt via webbplatsen, till exempel genom att ta del av vanliga frågor och svar.

2019/395 Detta har gjorts enligt den modell som Diskrimineringsombudsmannen, DO förskriver. Genuslektorn fortsätter sitt nära samarbete med referensgruppen och har genom sexuell läggning eller ålder (Diskrimineringsombudsmannen, 2016-09-20). 15 aug. 2013 — hos diskrimineringsombudsmannen (DO)” och ”Lund -årets Kultur- och fritidsnämndens beslut om inrättande av referensgrupp för konstinköp  chefen Kaisa Syrjänen Schaal.
Asbestsanering kosten

Diskriminerings ombudsmannen referensgrupp hundförare inom polisen
engelsfors wiki
förenkla uttryck matte 3
karen student
bilforsakring billigast under 25
rädda misslyckad maräng

Redovisning av uppdrag om <beskrivning av - Skolverket

”Kompetens Center arbete och att stimulera andra aktörer för att motverka diskriminering och främja lika gäller för de ärenden som överfördes från de gamla ombudsmännen. romsk referensgrupp har varit en väsentlig förutsättning för framtagandet av.