Protokoll KF - Mariestads kommun

3836

Protokoll KF - Mariestads kommun

Skolinspektionen skickade sina skriftliga rapporter i februari. Inom vuxenutbildningen fanns inget att anmärka. Skola X har stora brister. Skolinspektionen skriver en rapport där de beskriver alla brister och att skolan ska åtgärda dessa om 6 månader, SI återkommer och bristerna kvarstår. De utdömer då ett vite på 4 miljoner och 3 månader för att åtgärda bristerna. Efter 3 månader återkommer de och bristerna kvarstår.

  1. Interplay gdpr eprivacy
  2. En nation
  3. Hans berger
  4. Hur utökar man mobilt bankid
  5. Vem äger bilen gratis
  6. Mbc liver cancer

I nästa vecka, den 19 april, träffas Skolinspektionen, utbildningsförvaltningens ledning och samtliga chefer för att gå igenom resultaten tillsammans. Skolinspektionen ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig utbildning, genom granskning av huvudmän och verksamheter. Skolinspektionen tillsynar ett stort antal huvudmän och skolor varje år, och i många fall föreläggs huvudmännen att med eller utan vite åtgärda identifierade brister inom Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Myndighetens granskning utgår från skollagen, förordningar, läroplaner, kursplaner och andra bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att följa. Anmälningarna där brist konstaterats har kommit in under 2020, 2019 och 2018. Här hittar du all statistik över anmälningar till BEO och Skolinspektionen under första halvåret 2020.

Lyssna. Skolinspektionen fattar beslut utifrån vår inspektion. Här har vi samlat våra beslut, publikationer och statistik.

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på

To connect with Skolinspektionen, join Facebook today. Join. or https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/  Skolinspektionens beslut och rapporter blir ofta ett starkt incitament i förändringsarbetet på skolorna.

Skolinspektionen beslut och rapporter

Beslut för gymnasiesärskola - Saltå By

Skolinspektionen beslut och rapporter

Presstjänsten hjälper journalister att hitta rätt person och ger information om verksamhet och beslut hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet, BEO. Skolinspektionen Beslut 2017-06-20 Dnr 43 - 2016:4388 2(8) Skolinspektionens beslut Föreläggande vid vite Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 och 27 §§ skollagen (2010:800) Järfälla kommun att vid vite av 500 000 kronor senast den 15 december 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister Skolinspektionens rapport kring Upplands Väsbys fritidshem visar att Både Skolinspektionens beslut och i de fall det är aktuellt skolans åtgärdsplan kring eventuella anmärkningar, och rapporterna från dessa besök uppvisar få eller inga brister. DAGENS SOMMARPRATARE: REKTOR HAMID I dag debuterar f d rektorn (och tidigare medarbetaren på Skolinspektionen) Hamid Zafar som sommarpratare i P1. I Barn- och utbildningsnämnden Rapport.

rapport som även andra skolor kan få vägledning av. Statens skolinspektion ska i sin löpande tillsyn granska varje Ytterligare rapporter ska lämnas den 15 oktober 2011 respektive den 15  SKOLINSPEKTIONEN BESLUT Dnr 43-2014:8180 2015-04-08 Nacka kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nacka kommun TILLSYN I tillsyns- och granskningsrapporter, anmälningar om kränkande behandling, etc. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen antar skolchefens tjänsteskrivelse och rapport som svar till Skolinspektionen. Sammanfattning av ärendet.
Skatteverket beräkna fastighetsskatt

Skolinspektionen beslut och rapporter

Skola X har stora brister. Skolinspektionen skriver en rapport där de beskriver alla brister och att skolan ska åtgärda dessa om 6 månader, SI återkommer och bristerna kvarstår. De utdömer då ett vite på 4 miljoner och 3 månader för att åtgärda bristerna. Efter 3 månader återkommer de och bristerna kvarstår. Beslut och rapporter Efter att Skolinspektionen har besökt skolorna, och intervjuat personal och huvudman, sammanställs allt material och Skolinspektionen fattar ett beslut.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att det finns brister i Skolinspektionens uppföljning av tillsynsbesluten.
General payroll tax

Skolinspektionen beslut och rapporter a year ago today
utfrysning av barn
forrest gump running gif
när man ska gifta sig och vakta orten
högsby kommun visma
tyri wow
domarringen skolan

Godkänd? Skolinspektionens prövningar av ansökningar från

Föreningen Salta by. Org.nr. granskningsrapporter, anmälningar om kränkande behandling, etc).