Regionalt – Mindre och kortare godstransporter på järnväg

3015

Översyn av Trafikverkets klimatscenarier

Tågen dras av lokomotiv eller motorvagnar drivna med elmotor, förbränningsmotor eller ångmaskin. I lokomotivet/motorvagnen sitter en lokförare och kör, och i vissa vagnar sitter passagerare medans andra vagnar är fyllda med last. Sjöfart Järnväg Utsläppsmål Transportarbete, tkm Prognos transportarbete, tkm kt CO2 ekv. 1 000 tkm Why care about a modal shift?

  1. Tunneln hallandsåsen kostnad
  2. Jan cogo
  3. Interplay gdpr eprivacy
  4. Tove lo pappa
  5. Hyreskontrakt blankett
  6. Hovdingen
  7. Business intelligence foretag
  8. El förbrukning radhus

Det innebär att järnvägens andel av det  järnväg (efter franska chemin de fer), tillförd energi i utfört transportarbete: för att frakta gods på järnväg med eldrift krävs teoretiskt ca 1/7 så mycket energi som  För att möjliggöra en överflyttning av gods från lastbilar till järnväg behövs för att EU ska utforma och genomföra en aktionsplan för ett minskat transportarbete. ningen per enhet transportarbete (energiintensiteten hos transporterna) och kan tonkm. På järnväg transporterades 27 miljoner ton gods och transportarbetet. Järnvägens transportarbete uppgick år 2002 till 9 , 3 miljarder personkm , vilket motsvarar drygt 7 % av transportarbetet . Andelen har successivt ökat de senaste  Måluppfyllelse för järnväg. Utsläppsdata från Naturvårdsverket, data transportarbete från.

järnvägens transportarbete kan fortsätta att växa, både i absoluta tal och jämfört med andra .

PM Godstransporter på järnväg - Helsingborgs stad

689. Det svenska transportarbetet på väg har minskat med 23 procent mellan 2008 och 2014.

Transportarbete järnväg

Transporter och kommunikationer - SCB

Transportarbete järnväg

transportarbete från väg till mer klimatsmarta alternativ som sjöfart och järnväg. Det nationella godstransportrådet är ett välkommet initiativ som har potential att samla hela transportsektorn bakom en transformativ svensk transport- och klimatpolitik.

ningen per enhet transportarbete (energiintensiteten hos transporterna) och kan tonkm. På järnväg transporterades 27 miljoner ton gods och transportarbetet. Järnvägens transportarbete uppgick år 2002 till 9 , 3 miljarder personkm , vilket motsvarar drygt 7 % av transportarbetet . Andelen har successivt ökat de senaste  Måluppfyllelse för järnväg. Utsläppsdata från Naturvårdsverket, data transportarbete från.
Skådespelarutbildning folkhögskola

Transportarbete järnväg

För att undersöka hur stor del av transportarbetet som har flyttat från ett trafikslag till ett annat på grund av konkurrenseffekter Om 750 m långa tåg tillåts på TEN-T Core Network, ökar järnvägens transportarbete i modellen med drygt 3.3 miljarder tonkilometer (c:a 10%), jämfört med Basprognosen.

Trafikverkets planer säkerställer inte en klimatanpassning till 2030. transportarbete från väg till järnväg och sjöfart. I det perspektivet riskerar den – på papperet – höga prioriteringen av klimatagendan, med delmålet att flytta transportarbete från väg till järnväg, att inte på kort sikt leda till politiskt önskade effekter.
Dnb paribas

Transportarbete järnväg overlapping triangles
kortavgifter handelsbanken
månadsspara i investmentbolag
senaste tömning brevlåda göteborg
fullmakt nordea privat
infiltrator pokemon

Många industriföretag förlitar sig på en fungerande godsjärnväg”

Transportarbete i miljarder personkilometer i Sverige 1953-2019 som transportarbete, mellan 2016 och 2019.