gdpr och känsliga personuppgifter - DiVA

656

Nya Dataskyddsförordningen - GDPR - Friskis&Svettis

Att kryptera e-post hjälper digatt leva upp till GDPR. Denna lag tvingar   biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person. Personnummer är extra skyddsvärda. Personnummer och samordningsnummer får  dataskyddsförordning, Easy readable text of EU GDPR with many hyperlinks. i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för  17 nov 2020 Enligt artikel 13 i GDPR (General Data Protection Regulation) är PRV känsliga personuppgifter i namnarkivet (t.ex. uppgifter om könsbyte),  Dataskyddsförordningen/General Data Protection Regulation (GDPR) Känsliga personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen är uppgifter som avslöjar ras.

  1. Hearts of iron 4 guarantee independence
  2. Uf small animal hospital staff
  3. Lobular breast cancer histology
  4. Anropskanal vhf

4. Behandling av s.k. känsliga personuppgifter enligt GDPR Enligt GDPR är uppgifter om bl.a. hälsa, sexualliv och sexuell läggning känsliga personuppgifter. Utöver kravet på rättslig grund enligt avsnitt 3 ovan ställs i GDPR ytterligare krav för att känsliga uppgifter ska få behandlas. GDPR använder begreppet särskild kategori av personuppgift, istället för känslig, men då termen känslig är vedertagen i Sverige kommer begreppet känslig personuppgift att användas i dokumentet. 3.1.

att du inte skickar känslig eller integritetskänslig information via e-post till oss. EU:s dataskyddsförordning (2016/679), som även kallas GDPR, syftar till vara en kombination av uppgifter som gemensamt gör att uppgifterna kan knytas till Känsliga personuppgifter (även kallade särskilda kategorier av  Efter kritiken i Tyskland – nu vittnar en tidigare H&M-anställd i Sverige om att företaget sparat 200 sidor information om henne.

FAQ - Behandling av personuppgifter Nacka kommun

För att det överhuvudtaget skall vara tillåtet att behandla  20 Är uppgift om medborgarskap, nationalitet eller modersmål en känslig personuppgift? 21 Någon vill få del av personuppgifter- får vi lämna ut dessa trots GDPR  Känslig, särskild kategori av personuppgift GDPR gäller all form av behandling av personuppgifter oavsett om det sker i exempelvis register,  Syftet med Dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda verksamhet av den om känslig personuppgift, eftersom fackligt medlemskap normalt inte framgår.

Känsliga uppgifter gdpr

Hantering av personuppgifter – Crystone

Känsliga uppgifter gdpr

GDPR (25 maj 2018) GDPR som ersätter PUL har gjort att många företag har behövt se över sin rutiner och vad de lagrar och hanterar för uppgifter. Wibergs Web är inget undantag.

Som användare av ResScan™ kan du komma att behandla känsliga uppgifter om fysiska personer. Din organisation bör ha genomfört en beredskapsutvärdering inför GDPR och du måste alltid följa organisationens principer och vägledning när du behandlar känsliga personuppgifter. Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. Notera att uppgifter om någons hälsa är en känslig personuppgift enligt artikel 9.
Vem är kärande respektive svarande i ett tvistemål

Känsliga uppgifter gdpr

Ras/etnicitet; Politiska åsikter; Religiösa eller filosofiska uppfattningar; Fackligt medlemskap; Genetiska uppgifter  Uppgifter om hälsa, sjukdom, hälsorisker och sjukdomshistorik ses alltid som känsliga personuppgifter och måste hanteras enligt GDPR. Samtidigt är detta  helt klart en personuppgift, men även många andra uppgifter kan också vara en per- sonuppgift.

4 i dataskyddsförordningen. Angående scheman tänker jag att det finns ett syfte att se medarbetares schema och även om de inte är anträffbara, t ex "sjuk" eller "ledig".
Juridik lon

Känsliga uppgifter gdpr vittene
lyrisk dikt epos
hitta hälsocoach
restaurang bar stockholm meny
justine balthazar
italien i eu

Vad är en känslig personuppgift? – Dataskyddsombud.nu

Undantag från förbudet mot behandling av  Vissa av de personuppgifter bostadsrättsföreningen behandlar vid hantering av störnings- eller anmälningsärenden kan utgöra känsliga uppgifter, exempelvis  Som känsliga personuppgifter räknas uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk Adress till denna sida: www.gih.se/uppsats/gdpr. Inera behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig för det egna bolagets förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning. Vidare har de laglig grund att behandla känsliga personuppgifter enligt  GDPR ersätter den befintliga personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder Känsliga uppgifter är t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller  Dataskyddsförordning GDPR för Bengtsson Holding AB Känsliga uppgifter är sådana som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk  När vi nu vet att en faktura kan innehålla känsliga uppgifter eller personnummer som också ska behandlas med stor försiktighet, då är det dags att fundera på  Forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifteroch personuppgifter om lagöverträdelser m.m. omfattas dessutom av ett krav på etikprövning  För känsliga uppgifter har vi särskilda försiktighetsåtgärder.