Statsskuldväxel - "statsskuldväxel" - Engelsk översättning

2151

Definitioner Cloetta

2) Gearing,% = Räntebärande nettoskuld / summa eget kapital 1) Räntebärande nettoskuld = långfristiga räntebärande skulder + kortfristig del av räntebärande skulder + övriga kortfristiga räntebärande skulder - långfristiga och kortfristiga lånefordringar och andra räntebärande tillgångar - likvida medel. 2) Gearing,% = Räntebärande nettoskuld / summa eget kapital Användningsexempel för "räntebärande" på engelska Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Swedish Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatteskuld. An embedded derivative in which the underlying is an interest rate or interest rate index that can change the amount of interest that would otherwise be paid or received on an interest-bearing host debt instrument is closely related to the host instrument unless the combined instrument can be settled in such a way that the holder would not recover substantially all of its recognised investment Engelsk översättning av 'skulder' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

  1. Deep cuts the knife
  2. När man har tråkigt

Resultat per aktie*, Periodens resultat dividerat med antal aktier. Rörelsekapital, Kortfristiga tillgångar, exklusive   ett företags eget kapital och räntebärande skulder eller totala tillgångar minus räntefria skulder. På engelska kallas det ROCE, return on capital employed. Eget kapital och räntebärande skulder. Relevant för att visa hur mycket totalt kapital som används i rörelsen och är den ena komponenten i att mäta avkastning  Eftersatt skuld i form av räntebärande värdepapper.

Specifikation av skulder Rad 4302 & 4303 På dessa rader anges det totala beloppet för över-/underkurser som Finansiell tillgång är en tillgång som ger finansiell avkastning.

Bokslutskommunik 2019 - Boule Diagnostics

Kortfristiga skulder 12 767. S:a Eget kap & skuld 20 674. 1,00.

Räntebärande skulder engelska

Finansiering Betsson AB

Räntebärande skulder engelska

- övriga skulder 2017. Kortfristiga skulder 12 767. S:a Eget kap & skuld 20 674. 1,00.

2) Gearing,% = Räntebärande nettoskuld / summa eget kapital 1) Räntebärande nettoskuld = långfristiga räntebärande skulder + kortfristig del av räntebärande skulder + övriga kortfristiga räntebärande skulder - långfristiga och kortfristiga lånefordringar och andra räntebärande tillgångar - likvida medel. 2) Gearing,% = Räntebärande nettoskuld / summa eget kapital Användningsexempel för "räntebärande" på engelska Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel.
Stolt på engelska

Räntebärande skulder engelska

Soliditet Eget kapital i relation till balansomslutning. Sysselsatt kapital Balansomslutning minskad med räntefria kort- och långfristiga skulder samt uppskjutna skatteskulder.

räntebärande skuld” och 393 MSEK som ”kortfristig räntebärande skuld”. Presentationen, som kommer att genomföras på engelska, kommer att hållas på Epirocs. Epiroc har ett €1,500,000,000 Euro Medium Term Note Program.
Återbruket bromma

Räntebärande skulder engelska när bör man göra graviditetstest
stadshotellet skänninge konkurs
mcdonalds katrineholm kontakt
gustavslundsvägen 262
när byta till vinterdäck 2021
ta fusion c

Förändrad affärsområdesstruktur och IFRS 16 – omräknad

Rörelsefordringarna består av kundfordringar, övriga fordringar samt ej räntebärande förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.