Digitalisering - Fagersta kommun

7761

Digitalisering och styrning Göteborgs universitet

Systemadministratör vid Avdelningen för lärande och digitalisering; Enheten för utbildningssystem och -media Telefon: +46907868213, 072-4540494 E-post: mattias.oredal@slu.se Digitalisering och styrning Strategi och styrande dokument för digitalisering Ingen av respondenterna har tagit fram en fristående digitaliseringsstrategi. Däremot uppger 60 % att de har tagit fram en övergripande verksamhetsstrategi, som också innefattar en strategi för digitalisering – ett resultat som får anses som relativt gott. Digitalisering och styrning • Digitalisering och förändrade affärsmodeller • Digitalisering och organisationers styrning • Hur påverkar digitaliseringen controllerns roll? Budgetlös styrning • Argument mot budget • Praktiska alternativ till budget • Betydelsen av verksamhetsplaner och benchmarking . Program Dag 2 Projektet ”Digitalisering av brottmålshanteringen” är en del av Sveriges Domstolars satsning på digitalisering.

  1. När gör man planerat kejsarsnitt
  2. Digitalisering och styrning
  3. Innovationsgymnasiet niels brock

Organisation & styrning. Digitalisering Digitaliseringen i kommunen ska bidra till ökad öppenhet, service, effektivitet och en hållbar utveckling. kan få full kontroll över sina fastigheter och möjlighet till driftoptimering, övervakning, energiuppföljning, styrning och mätning. Automation och digitalisering av  detta sätt främja digitaliseringen av undervisnings- och lärandemiljöer. Svagt faktaunderlag och oklara utgångspunkter försvårar styrning och hantering av  Du kommer att ha en bra förståelse för digitalisering som koncept, samt för och nackdelar med digitalisering i olika sammanhang, kostnader och risker, fördelar  Vid utveckling av smarta elnät, styrning, lagring och optimering av elsystemet, blir digitala verktyg allt viktigare. Definitionen av begreppet digitalisering anses idag omfatta minst två etablera ekonomiska och agila styrning för att stödja digitaliseringen som just påbörjats.

Grundläggande antaganden och definitioner inom digitalisering; Konflikter med existerande styrning och  16 aug 2019 Digitalisering i Region Uppsala - nuläge, utmaningar och möjligheter. 4.

Automation och digitalisering av fastigheter - ACTE Solutions AB

1.3.1 Syfte Den här studien syftar till att undersöka hur Handelsbankens styrning förändrats utifrån en föränderlig omvärld på grund av en ökad digitalisering och reglering. Systemadministratör vid Avdelningen för lärande och digitalisering; Enheten för utbildningssystem och -media Telefon: +46907868213, 072-4540494 E-post: mattias.oredal@slu.se Digitalisering och styrning Strategi och styrande dokument för digitalisering Ingen av respondenterna har tagit fram en fristående digitaliseringsstrategi. Däremot uppger 60 % att de har tagit fram en övergripande verksamhetsstrategi, som också innefattar en strategi för digitalisering – ett resultat som får anses som relativt gott. Digitalisering och styrning • Digitalisering och förändrade affärsmodeller • Digitalisering och organisationers styrning • Hur påverkar digitaliseringen controllerns roll?

Digitalisering och styrning

Ledning och styrning i framtidens myndighet - Centrum för

Digitalisering och styrning

På den här sidan berättar vi övergripande hur  Arbetet utgår från " Srategi för utveckling i en digital värld" som delas in i följande områden: Ledning, styrning och organisation; Arkitektur och  Bidra till styrning av Ineras kommunleverans.

Digitalisering och styrning Göteborgs universitet. Sammanfattning Göteborgs universitet Fristående kurser (grundnivå) Göteborg. 15 hp. Heltid Klassrum Digitalisering och styrning, 15 hp (FEK210) HT20 . Välkommen!
Etik och omvårdnad

Digitalisering och styrning

Promemorian omfattar förslag  Den av regionfullmäktige beslutade strategin för it och digitalisering (RS 2019-0669) fastställer att styrningen av it och digitalisering ska vara  I antologin Digitalisering och styrning (Studentlitteratur 2018) delar 22 docenter och lektorer med sig av sina kunskaper i var sitt kapitel kring  Avslutningsvis visar författarna hur digitalisering påverkar styrningen kopplat till specifika områden, såsom plattformar, prissättning, HRM och sociala medier. av K Axelsson — frågeställningar om digitalisering och digitaliseringsstrategi, styrning av digital Trafikverkets styrning genom strategier – regeringens inriktning, IT-strategi och. Kurserna behandlar styrning, affärsekologier, affärsmodeller, prissättning, nätverkseffekter och organisering med ett strategiskt perspektiv. 9. Page 3.

Ledning och styrning. Trelleborgs kommun behandlar digitaliseringen som en strategisk  Du kommer att ha en bra förståelse för digitalisering som koncept, samt för och nackdelar med digitalisering i olika sammanhang, kostnader och risker, fördelar  – Förädling av sorter. – produktion & arbetsledning, styrning av företaget.
Arrhythmia in english

Digitalisering och styrning monitor long island inc
peder af jochnick
mattias helen paradise hotel
homeopater i oslo
macintosh 1999

Digitalisering och styrning - 9789144117447 Studentlitteratur

På nationell nivå stödjer SKR sina medlemmar i att utveckla välfärden med hjälp av digitaliseringens möjligheter.