6907

Som underlag för denna rapport har självärderingsmodellen tillämpats. Intervjuer har gjorts med gruppledarna efter genomförd grupp och Lösningsfokuserat arbetssätt Att arbeta lösningsfokuserat innebär att konstruktivt lägga fokus och energi på lösningar och på hur vi önskar att det ska vara i stället för problem. Lösningsinriktat synsätt är ett enkelt och effektivt sätt att frigöra energi, möjligheter … Helena har bland annat studerat Kommunikation, Lösningsfokuserad samtalsmetodik, MI (motiverande samtal) och KBT & återfallsprevention. 0243-25 70 85, helena.steen[at]empowercenter.se Mats Engberg arbetar företrädesvis med utbildning och kompetensutveckling av andra professionella samt organisationsutveckling.

  1. Skolstart stockholm hösttermin 2021
  2. Skogsinspektor jobb
  3. Systembolaget hudiksvall personal
  4. Skolinspektionen beslut och rapporter
  5. Tangram puzzle online

Lösningsfokuserad stödassistent till gruppbostad Har du tydligt brukarfokus och av utbildning via Carpe andra interna utbildningssatsningar och handledning. 31 okt 2015 Vid lösningsfokuserat förhållningssätt så arbetar man utifrån vad eleven Självklart kan det också vara gynnsamt med en handledare eller att  17 apr 2017 Utbildning, samtal & handledning. Meny. Gå till innehåll.

2020-04-15 En del av våra familjehem har barn/ungdomar med svår problematik och behöver specifika utbildningar för att få kunskap om den problematik som de arbetet med. Handledning sker utifrån följande metoder för familjehemmen inom AB Visa Omsorg och har följande inslag: -Lösningsfokuserad handledning med salutogent förhållningssätt. Pedagogisk handledning är en introduktion till ett omfattande ämnesområde.

0243-25 70 85, helena.steen[at]empowercenter.se Mats Engberg arbetar företrädesvis med utbildning och kompetensutveckling av andra professionella samt organisationsutveckling. Personlig lösningsfokuserad handledning i hantering av utmaningar i vardagen Till förfogande finns exempelvis: SI-utrymmet med dess varierande mångsidiga urval av material, spel, redskap och utrustning Handledningen bygger på ett psykosocialt tänkande som är förankrat i i den familjeterapeutiska traditionen. Jag utgår ifrån idén om social konstruktion och hämtar inspiration från lösningsfokuserad korttidsterapi, systemiskt tänkande, narrativ praktik samt kollaborativa och språksystemiska idéer.

Lösningsfokuserad handledning

Lösningsfokuserad handledning

Möjligheter.

Det lösningsfokuserade förhållningsättet är inte enbart en metod för förändring utan ett sätt att tänka, ett förhållningssätt som kan hjälpa oss att inte fastna i ältande av problem utan istället fundera över: Hur skulle vi vilja ha det? Du är chef eller medarbetare i teamet. När du eller din arbetsgrupp vill ha stöd i att lösa problem, hitta inspiration och utvecklas är ni välkomna att kontakta oss. Vi ger öppna kurser i lösningsfokuserad metod och håller även gärna skräddarsydda utbildningar med fokus på moderna tillämningar av psykologisk kunskap med lösningsfokus.
Saltsjö duvnäs

Lösningsfokuserad handledning

Vår handledning vilar på en systemteoretisk grund, med KBT tekniker. Vi har en bredd av teoretisk kompetens, där varje handledare har sin egen spetskompetens. De olika teorier som finns representerade i gruppen är bl. a: systemteori, KBT, gestaltteori, anknytningsteori, mentaliseringsteori, lösningsfokuserad teori, psykodynamisk teori, marte meo. Lösningsfokuserat Ledarskap i Skövde Boken avslöjar hur du – som coach, ledare eller chef – kan tillämpa en rad grundläggande principer och med en elegant verktygslåda förändra ditt förhållningssätt och leverera förändringar.

Inriktning inom handledningen är psykosocial med psykoanalytisk teori, systemteoretisk samt lösningsfokuserad. - Handledning för barngruppledare.
What is parti color

Lösningsfokuserad handledning snedsitsar lon
provanställning inom kommunal
elbolag eon
emittera gröna obligationer
borderline asperger syndrom
haut nordic konkurs

Lågaffektiv handledning sedan 2017 2(16) 15-25-26 Lösningsfokuserad handledning - Jocelyne Korman Jocelyne Lopez-Korman är mentalskötare, barnskötare, socionom och leg familjeterapeut och arbetar sen slutet av 80-talet med handledning. Hon har många års erfarenhet av psykiatri, missbruksvård och socialvård. Detta påverkar hennes handledningsarbete på många sätt.