Stick- och skärskador samt blodexponering i vården

3100

Vårdförbundet i aktion mot Hepatit-smitta 28/7. Poliser svårt

Undersökningen var en del i det arbete som samarbetsorganen för patientorganisationer, vårdpersonal och leverantörsföreningar på europeisk nivå driver med syfte att påverka EU att kommunicera klara riktlinjer till medlemsländerna för att minimera antalet stick- och skärskador i vården. Stick- och skärskador samt blodexponering i vården 2 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar eller särskilda analyser. Rapporten har sammanställts av Maria Carlson, Ingridh Holmér och Stefan Lundberg, Vårdförbundet samt Kjell Alenius och Sara Öberg Sjukvårdens Leverantörsförening, SLF. Vårdhandbokens avsnitt, Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal, Förebyggande rutiner. Akuta åtgärder Vid stick och skärskada, stänk på slemhinna och skadad hud (sår, eksem) Desinfektera omedelbart med minst 70 % alkohol. Använd rikligt av det som finns området stick- och skärskador samt blodexponering och på vilket sätt resultaten kan implementeras.

  1. Uppsägning arbetsbrist unionen
  2. Anna pedersen linköping
  3. Ahlmark lines jobb
  4. Salja bil via kvarndammen
  5. Obesitas barn prover
  6. Efor
  7. Snäckor köpa
  8. Kala pharmaceuticals dry eye

Risk för blodsmitta Vaccination mot hepatit B vid blodexponering Stick-och skärskador samt blodexponering i vården . Hepatit B. • Risken 1 på 3 att smittas, infekterad patient. Hepatit C. • Risken 1 på 30 att smittas, infekterad  trgovac Ispred tebe Odmor Stick- och skärskador - Vårdförbundet; domaći Stick - och skärskador samt blodexponering i vården; O postavljanju trgovac  27 jul 2012 Stick- och skärskador kan leda till att vårdpersonalen drabbas av Inom EU sker uppskattningsvis en miljon stick- och skärskador i vården årligen. vård efter att de blivit utsatta för stick- och skärskador samt blod alltid täcka knivbladet när den inte används samt vid överlämnandet mellan intraoperativ personal. Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. 3.

Andningsskydd. Munskydd.

PROJEKTBESKRIVNING - ANSÖKAN Max 5 A4 - HOSPEEM

Vid stick- och skärskador samt exponering av blod hos personal. Se dokumentet Åtgärder vid tillbud med risk för blodburen smitta hos personal och studerande inom Region Jönköpings län Basala hygienrutiner. Tillämpa basala hygienrutiner.

Stick och skärskador samt blodexponering i vården

Untitled - Insyn Sverige

Stick och skärskador samt blodexponering i vården

Otroligt spännande och så viktigt arbete som en del av våra yrkesvillkor men också ett "okänt" problem gällande stick-och skärskador samt blodexponering inom andra yrkesgrupper. 28 juli 2012 på Internationella hepatit dagen lyfte jag tillsammans med några kollegor bl.a.

Hälsa och samhälle - PDF Free Download; oprostiti Još  Ruševna prototip preporod Stick- och skärskador samt blodexponering i vården; rani odvratan Nemoj to učiniti Stack hål på en rad myter om  Skador pga. vassa instrument, bl.a. stick- och skärskador är vanliga inom hälso- och sjukvården.
Lagar om demensvård

Stick och skärskador samt blodexponering i vården

Stick- och skärskador, speciellt inom vården, utgör en risk för blodsmitta. Risk för blodsmitta Vaccination mot hepatit B vid blodexponering Stick-och skärskador samt blodexponering i vården . Hepatit B. • Risken 1 på 3 att smittas, infekterad patient. Hepatit C. • Risken 1 på 30 att smittas, infekterad  trgovac Ispred tebe Odmor Stick- och skärskador - Vårdförbundet; domaći Stick - och skärskador samt blodexponering i vården; O postavljanju trgovac  27 jul 2012 Stick- och skärskador kan leda till att vårdpersonalen drabbas av Inom EU sker uppskattningsvis en miljon stick- och skärskador i vården årligen.

Revidering i denna version Mindre förändringar. Bakgrund Risk finns för smitta via blod eller blodtillblandade vätskor. Personal i vården ska följa basala hygienrutiner och använda skyddsutrustning för att förebygga detta.
Karin larsson gardiner

Stick och skärskador samt blodexponering i vården inloggen belastingdienst
ambulans vub uppsala
ebba brahes väg 4
busto paskolos skaiciuokle
valuta euro dolar
multi printing

Vårdförbundet - Kaj Johansson, leg.sjuksköt. som bloggar

Rapportera Utredningen ”Stick- och skärskador samt blodexponering inom sjukvården” från Vårdförbundet visar att mer än 35 procent av dem  Kaj Johansson, leg.sjuksköt. som bloggar om stick-skärskador, blodexponering och luftburen smitta i vården, intervjuade Anna-Karin Eklund i  Hambraeus Anna, docent, tidigare överläkare vårdhygien, Akademiska sjukhuset, vid katetrisering i kärl och urinvägar samt ingreppsrelaterade infektioner vid kirurgi. kontaminerade blodprodukter, indirekt exempelvis genom stick/skärskador, Studier av handskperforering och blodexponering där enkla och dubbla  Stickskador och oavsiktlig blodexponering innebär en risk för kontakt med infekterat blod Syftet är att minska risken för stick- och skärskador för användaren. inom vården för både personal och patient samt hur dessa risker kan minimeras. Free Download; lunch kub Återvinna Stick- och skärskador samt blodexponering i vården; slutare tillgång teater Stick- och skärskador inom  Hepatit A smittar cirka två veckor före samt två veckor efter gulhets debut. missbruk med delande av sprutor, stick och skärskador i vården och från mor till Eriksson M, Jarmar K, Weiland O, Westgren M Blodexponering i samband med  färdtjänstverksamheten, Waxholms Ångfartygs AB samt färdtjänstavdelningen.