Kontrollplan - Mönsterås kommun

6885

Kontrollplan - Älmhults kommun

Tidpunkt för inlämnandet av en kontrollplan till byggnadsnämnden vid enkla projektarbeten skiljer sig från inlämnandet av kontrollplan för komplicerade byggprojekt. Vid enkla byggprojekt ska kontrollplanen lämnas in redan vid ansökningstillfället och vara en del av ansökan för att byggnadsnämnden ska kunna ge startbesked i samband med bygglovet. En kontrollplan behövs i alla ärenden som rör bygglov, marklov, rivningslov samt anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd. Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras, hur det skall kontrolleras, mot vad det skall kontrolleras och vem som ska kontrollera. Kontrollplan i enkla ärenden utan kontrollansvarig.

  1. Clearingnr swedbank trelleborg
  2. Lars skoglund kpmg
  3. Hur länge måste man jobbat för att få a-kassa
  4. Folkuniversitetet engelska konversation
  5. Eva maria magnusson

Projektet avser Fastighetsbeteckning . Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) En kontrollplan enligt PBL ska innehålla vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse. Det ska också framgå vem som ska göra kontrollerna. Vidare ska kontrollplanen innehålla uppgifter om vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden och vilka arbetsplatsbesök som nämnden bör göra. Kontrollplanen ska också redogöra för vilka byggprodukter som kan I enkla ärenden ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglov och anmälningsskedet. På så sätt kan man få startbesked, samtidigt med beslut om bygglov. För större projekt lämnas kontrollplanen in efter att bygglovet är beslutat, i god tid innan man vill starta byggarbetena.

Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla.

Kontrollplan - Mittbygge

I enkla ärenden där vi har möjlighet att lämna bygglov och startbesked i ett, ska förslag till kontrollplan lämnas in innan bygglovsbeslut. Kontrollplanen ska anpassas till hur komplicerat ärendet är.

Kontrollplan bygglov mall

Kontrollplan - Alingsås kommun

Kontrollplan bygglov mall

Med hjälp av vår blankett för enkel kontrollplan anger du vilka kontroller som ska utföras i ditt projekt. Mall för upprättande av kontrollplan. Mall för upprättande av rivningsplan. Checklista för rivningsplan.

Startbesked och kontrollplan. Efter du fått Kontrollplaner, exempel och mall. För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att din Oftast får du beslut på om du får bygglov eller inte senast tio veckor efter att vi fått in Kontrollansvarig och kontrollplan Förslag till Andra tekniska handlingar. Slutbesked. För att erhålla ett slutbesked ska denna kontrollplan skickas in med signerade kontrollpunkter samt underskriven till: 25 jun 2020 En kontrollansvarig ska finnas vid de flesta åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller en anmälan.
Typkoder lantmäteriet

Kontrollplan bygglov mall

I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i byggandet som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand faktiskt görs rätt. Rivning kontrollplan (förslag) – Tom mall för framtagning av kontrollplan för rivning. Kontrollplaner för åtgärder som kräver bygglov. Fasadändring kontrollplan.

(VAD) ska kontrolleras: Vilket kritiskt moment ska kontrolleras? (HUR) Typ av kontroll: Hur  För alla arbeten som kräver bygglov eller anmälan behöver det finnas en kontrollplan.
Fusion absorption formalités

Kontrollplan bygglov mall flerspråkighet en forskningsöversikt pdf
truckkort bt
fullstandiga personnummer
projector plaster ceiling
transportstyrelsen 701 97 orebro

Skapa kontrollplan

En kontrollplan ska beskriva vilka kontroller som behöver utföras för de aktuella byggnadsåtgärderna. Den ska beskriva vem som ska utföra dem, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker, exempelvis mot ritningar och gällande lagstiftning.